Med drivkraften att ”reparera” människan, saker och jorden.