Med drivkraften att ”reparera” människan, saker och jorden.

KONTAKT

Org. nr.: 559357-3057
E-postadress: helena@repairit.se