Med drivkraften att ”reparera” människan, saker och jorden.

TANKAR OM KLIMATET

Vad kan vi tänka på?

Här kommer jag att skriva lite om vad vi alla kan göra!

V

Bilder från tidigare event