Med drivkraften att ”reparera” människan, saker och jorden.

COVID-19

Repairit  följer noggrant utvecklingen av coronavirusets spridning i samhället.

Vi utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar vår verksamhet efter rådande läge så att den bedrivs på ett säkert sätt.

Fortsatt försiktighet gäller.

Uppvisar du som deltagare eller ledare symptom på luftvägsinfektion (hosta, andningssvårigheter eller feber) ska du alltid stanna hemma.

Det gäller även dig som endast har lindriga symptom.

Frågor och svar om coronaviruset, riskområden och spridning finns på www.folkhalsomyndigheten.se